Hoppa till innehåll

ANSÖKAN

Genom att klicka på knappen och fylla i formuläret ställer du ditt barn i kö till Orust Waldorfskola, Orust Waldorfförskola och Solskolan (grundskola åk 1-9, förskola 1-5 år, förskoleklass och fritidshem).

Under övrig information fyller ni i om barnet/eleven har något behov som kräver extra hänsyn som är bra för verksamheten att veta.

Det är viktigt att ansöka om plats till samtliga verksamheter som önskas, om t.ex. förskoleplats sökes och även köplats önskas i skolan, måste en ansökan även göras till skolan.

Du får ett automatiserat svar som bekräftar att vi har tagit emot din ansökan.

När din ansökan har godkänts får du ytterligare ett brev med viktig information som gäller angående köplatsen.

KÖSYSTEM

Barn/elever antas i respektive barngrupp/klass beroende på antal lediga platser. Om det är fler barnelever som ansöker än antal lediga platser gäller följande:

1. Förtur för barn/elever från Orust Waldorfförskola och Solskolan.
2. Syskonförtur.
3. Barn till (nyrekryterad) legitimerad pedagogisk personal.
4. Barn/elever som kommer från annan waldorfverksamhet.
5. Ansökningsdatum

WALDORFPEDAGOGIK

Innan barnet/eleven antas är vi angelägna om att vårdnadshavarna får information om pedagogiken och hur våra verksamheter arbetar. Mycket av den informationen finns att läsa här på hemsidan.

ÖVRIG INFORMATION

Viktigt att tänka på för er som inte är folkbokförda på Orust men tänker flytta hit.

Eftersom en ska vara skriven i den kommun där en bor är det viktigt att ni i god tid innan flytten skriver barnet på Orust.

För de som flyttar från utlandet är det viktigt att i god tid innan flytt ansöka om samordningsnummer eller personnummer hos skatteverket:

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/samordningsnummer.4.5c281c7015abecc2e201130b.html

KONTAKT

Har du frågor i samband med ansökan? Varmt välkommen att kontakta oss.

Besök bokas efter personlig kontakt med respektive verksamhet.