Hoppa till innehåll

Små barn

Varmt välkomna till Kastanjehuset och småbarnsavdelningen!

Vårt hus, där vi är ca.10 barn fördelat på 2 grupper och tre pedagoger, har två rum och kök, en veranda och  en mindre inhägnad trädgård för de minsta där de tryggt kan upptäcka, leka och vara. I denna miljö, nära skog, äng och djur formar vi dagen som bland annat består av sång och ramsor, lek och samvaro, måltider, vila och utevistelse.

Vi anser att för det lilla barnet är trygghet, tillit och igenkännande mycket viktigt. Detta för att de i lugn och ro ska kunna ta sig an det stora arbete det innebär att växa in i världen. Barnen behöver få möjlighet att knyta an till en vuxen person och sedan vila i samvaron med denna. Barnen ska känna att de är omtyckta och accepterade. Vi strävar efter att barnen i en trivsam och hälsosam miljö kan få utvecklas i sin egen takt, med sina unika förutsättningar som grund.

När grundtryggheten infinner sig börjar barnet sakta utforska omgivningen, de andra barnen och de vuxna och efter hand kommer det naturligt att kunna växa in i den större barngruppen. Barnen deltar i dagliga sysslor inne och ute efter lust och förmåga, ibland aktivt, ibland leker de bredvid. Exempel på sysslor kan vara att baka, ta hand om tvätt, stryka, diska, tova ull, ge djuren mat, rensa ogräs, arbeta i landet, samla ihop virke till en brasa, kratta o.s.v. Att ha möjlighet att delta aktivt eller leka bredvid, är viktigt för barnets utveckling. Det hjälper dem att växa in i sammanhang och att förhålla sig till sin omgivning.

Vi arbetar med dagsrytmen, veckorytmen och årsrytmen som metod för att barnen ska kunna vila i och förutse det som sker. Återkommande moment, ramsor och sånger hjälper barnen genom alla skiftningar under dagen, veckan och året. Lugn och ro, att bli sedd, närhet, värme, glädje och möjlighet till att växa, det vill vi ge de barn som är hos oss.