Hoppa till innehåll

orust waldorf Fritidshem

Fri Lek

Här på Fritidshemmet får barnen utvecka sin fantasi och kreativitet genom fri lek och det utforskande lärandet.

Genom spontan, improviserad eller överenskommen lekfullhet lär sig barnen samspela med andra barn, och utvecklar sina känslomässiga, motoriska och intellektuella förmågor. Här kan de lösa konflikter och pröva sig själva i umgänge med dom andra barnen, med en vuxens översyn. 

Vi uppmuntrar möten och lek över klass och åldersgränserna, så att barnen får en större och mer varierad vänkrets, med alla livslånga fördelar som följer på mångfald. Ibland organiserar vi lekar för att stärka gruppens sammanhållning eller för att träna samarbete. 

Natur

Varannan vecka är barnen i anslutning till fritidshemmets byggnader, och varannan vecka är dom i oasen, en skön lägerplats invid en säsongspräglad bäck strax bortom två knotiga ekar med århundraden på nacken. 

Genom att leka i naturen under årstidsväxlingarna får barnen ett givet förhållningssätt till andra livsformer. Omfamnade av en levande miljö, utvecklar dom en djup respekt för naturen och en innerlig önskan och vilja att vårda sin omgivning.

Att vara ute är också läkande på så många sätt. Här kan överskottsenergin komma till sin rätt. Här får barnen fritt spelrum, och en aldrig sinande källa av utmaningar, stimulans, överraskningar och förundran.

Oasen

Oasen är ett utefritids i närhet till byggnaderna där barnen kan klättra, klänga, balansera, gunga, springa, sitta, tälja, klyva, tända, grilla och på tusen andra sätt verka och leka fritt under krontaken efter skoldagens slut. 

I tältet finns mjuka kuddar, fårfällar, böcker, spel och annat som tilltalar den som vill finna en stunds vila eller avskiljdhet. När vädret blir för utmanande, finns det dom som föredrar att tillsammans med några vänner söka värmen invid braskaminen och lyssna till regnet smattra på duken.

Utanför tältet ligger den öppna eldstaden, där barnen bereder sina läckra mellanmål direkt på flammor och glöd. Elden blir lätt uppmärksamhetens centrum. Här kan barnen vilja samlas för en tugga, för att njuta av väldoftande björkkubbar, eller för att värma sig en stund under kallare och blötare dagar.

Kreativitet

Barnen har möjlighet att skapa i ullgarn, lera, trä, papper och färger. Dessa material finns ständigt i barnens närhet så att de kan få utlopp för sin kreativa sida.

Samtal

Den dagliga promenaden från skolan till fritidshemmet varar allt från 20 minuter till mer, beroende på vad som pockar på uppmärksamheten under vägen. Här kan barnen prata med pedagogen om dagens händelser, få frisk luft och ta till sig naturens alla årstidsväxlingar.

Köket

Mellanmålet är en viktig del av dagens rytm, där serveras en näringsriktigt biodynamisk/ekologisk måltid.

Fritidspedagoger

Fritidslärarnas särskilda kunskapsområden är att arbeta med grupprelationer, med barns allmänna utveckling med betoning på social utveckling och lärande i praktiska och konkreta sammanhang, samt att stimulera elevernas lek- och lärandelust.

Verksamheten är utformad så att den följer waldorfskolans schema, periodundervisning och unika årstematik. Den är tänkt att fungera som ett komplement till skolan, bland annat genom att eleverna ges möjlighet att i lek, praktiskt arbete, temadagar, studiebesök etc., fördjupa det kunskapsstoff som de tagit del av under skoldagen. Det är därför viktigt att lärare på waldorfskolans fritidshem har insikt i waldorfpedagogisk utvecklingsteori, waldorfskolans årsteman och ämnesprogression. Även fritidshemmets verksamhet genomsyras av det för waldorfskolan specifika sättet att didaktiskt integrera kognitiv, konstnärlig och praktisk undervisning.

Det pedagogiska arbetet vid waldorfskolornas fritidshem utgår från årstidsloppet. Detta påverkar t.ex. hur utomhusaktiviteter planeras, vilka högtider som firas, vilka hantverksaktiviteter som erbjuds och att lärarna alltid arbetar ur ett mångkulturellt perspektiv.

Öppettider

På Fritidshemmet har eleverna från förskoleklass till årskurs 6 en plats under eftermiddagarna och en stund på morgnarna innan skolan börjar, allt efter föräldrarnas behov av barnomsorg.