Hoppa till innehåll

Vår historia

Innan Orust Waldorfskola bildades var här sommarkoloni för stadsbarnen. Fastigheten ägdes av Odd Fellow.

Den 31 maj 1994 bildades Föreningen för Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening. Syftet var att driva en kooperativ skola, förskola och fritidshem på Orust med waldorfpedagogisk inriktning.

Kooperationen valdes som arbetsform eftersom den bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande från medlemmarna. En avgörande princip inom kooperationen är en medlem – en röst. Den juridiska formen som är mest lämplig för kooperativ är en ekonomisk förening. Det är också den enda bolagsform jämte aktiebolaget där medlemmarna inte har direkt personligt ekonomiskt ansvar.

Hösten 1995 startades Orust Waldorfskola med sin första klass, förskola och fritidshem. Skolan hade då 6 elever i klass 1-2 och verksamheten inrymdes i lokalen på Rönn som då fortfarande hyrdes av Odd Fellow.

Efter några år flyttade förskoleverksamheten upp till Kockhed där ett hus hyrdes med två lägenheter som även kom att inhysa fritidshemmet.

1999 köpte föreningen skolhuset med löfte om att barnkoloniverksamheten ska få tillgång till lokalerna fram till och med sommaren 2009.

När det blev dags för skolan att starta ett högstadium var elevantalet så stort att en ny skollokal, med klassrum, samlingssal och plats för kemi, fysik och slöjd fick byggas alldeles intill det gamla huset. Denna helt nya byggnad stod klar hösten 2003.

Att starta högstadium var en stor satsning och krävde stora ansträngningar av föreningen, dess medarbetare, styrelse och medlemmar. Föreningen klarade detta stora kraftprov trots att även ekonomin blev ansträngd.

Våren 2004, tio år efter att föreningen bildades, lämnade den första niondeklassen skolan för vidare studier på gymnasienivå i Uddevalla och Stenungsund. Det var ett stort och högtidligt ögonblick för föräldrar, elever och personal på skolan.

Under hösten 2005 kallades medlemmarna till en extra föreningsstämma där det beslutades att köpa även fastigheten på Kockhed. Samtidigt bildades en arbetsgrupp som arbetade med ett förslag på att bilda en fastighetsförening. I december 2005 blev köpet klart och föreningen ägde nu två fastigheter.

På föreningsstämman i mars 2006 fick styrelsen i uppdrag att bilda en ny ekonomisk förening som skulle ansvara för verksamheterna och dess personal, en pedagogisk förening. Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening registrerades i april 2006 och Waldorffastigheter på Orust ekonomisk förening registrerades i juli 2006.

Arbetet i de två föreningarna har sedan dess fortskridit. Fastighetsföreningen har arbetat med att förvalta och underhålla de två fastigheterna medan pedagogföreningen driver verksamheterna med allt vad det innebär.