Hoppa till innehåll

orust waldorf förskoleklass

Sedan höstterminen 2018 har vi bedrivit förskoleklass och här har vi plats för 15 elever. 

Vår önskan är att introducera barnen till skolans värld så som det passar dem och satsar mycket på upplevelsebaserad kunskap. Vi skapar, hantverkar, bygger, lagar mat, experimenterar, leker, odlar och så mycket mera. 

DAGEN

Kl.8 sjunger vi godmorgon och har sånglek med sånger, rim och ramsor här använder vi oss av kroppen och dess rörelser i ett flöde som ger oss härlig energi och en bra start på dagen. Genom sångleken och dess innehåll övar vi både språklig medvetenhet, matematik och social interaktion. 

Kl.8.30 går vi till stillsammare aktivitet, vi sätter oss vid våra små arbetsbord och lyssnar på en kapitelbok. Vilken bok det är beror på gruppen och vilken tid på läsåret vi befinner oss i. Det är också vid denna tid vi arbetar med bokstäverna, eller bokstavsljudet. Med hjälp av rörelser och en vers till varje bokstavsljud befäster vi  bokstaven och barnen får rita bokstaven som en bild och fyller själva på med egna motiv som börjar på det aktuella språkljudet.

Kl.9.00 går vi ut. Den här stunden är mer individuell och vår underbara trädgård ger varje barn rika möjligheter att göra det som det tycker är mest spännande just för ögonblicket. Det kan vara att experimentera med vatten och vattenkraft, utmanas med bollekar, vara i verkstaden och bygga olika tekniska projekt, bygga koja, 

Kl.10.00 går vi in igen och har en ny aktivitet, vi kan sy, ha eurytmi, måla eller göra något annat i bild.

Kl.10.45 spelar vi spel och pusslar

Kl.11.15 Lunch. Vi använder oss av lunchen som ett pedagogiskt redskap, här samtalar vi med varandra om till exempel olika värdegrundsfrågor men vi kan även leka ordlekar som ”gissa djuret” eller ”vad är det som jag beskriver”.

Kl.12.00 är det en klassisk ”waldorfsagostund” med muntligt sagoberättande och bordsteater, samma saga berättas en hel vecka där barnen i slutet av veckan får vara med den vuxne och berätta sagan. Ofta berättar vi samma saga i två veckor då ersätts bordsteatern med riktig teater som spelas av barnen och de får agera rollerna och säga sina repliker.

Kl.12.30 Skoldagen är slut

VECKANS OLIKA AKTIVITETER

Året med dess årstider och skiftningar är basen för vårt skolår, vi knyter an lärostoffet till den tid i året vi befinner oss i.