Hoppa till innehåll

Föräldrar förskola

Våra verksamheter drivs av Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening som föräldrakooperativ. Det betyder att du som förälder är viktig och välkommen att vara delaktig, om du vill. Som medlem i föreningen har du också möjlighet att välja styrelse.

Styrelsen består av föräldrar och pedagoger som ansvarar juridiskt och ekonomiskt för förskolans drift. Samarbetet mellan föräldrar och pedagoger är nära och viktigt. Vi har t.ex. föräldramöte, föräldracafé och ett utvecklingssamtal per termin. Dessutom arrangerar vi föredrag och skickar ut veckobrev.

I augusti bjuds förskolans föräldrar, barn och medarbetare på en gemensam utflykt, vi har varit på bland annat Nordens Ark, sälsafari och på en hembygdsgård där vi åkte häst och vagn, sett smeden sko hästar och tillverkat eget rep.

Varje år har förskolan en arbetsdag där föräldrar, barn och medarbetare arbetar tillsammans och gör underverk till barnens stora förtjusning. Det kan vara att sätta upp gungor, bygga ny sandlåda, plantera blommor, fixa komposten mm.

Föräldrarna städar också på sitt barns förskoleavdelning ca 4ggr per termin. Många föräldrar uppskattar detta då de upplever att de kommer närmare barnens vardag. De som inte önskar att städa kan leja bort det.

Vi vill gärna att alla känner sig delaktiga och blir lyssnade på, därför har vi flera forum där du som förälder kan dryfta synpunkter och frågeställningar. Som medarbetare är delaktighet också ett ledord och varje vecka har personalen därför ett två timmar långt kollegiemöte där pedagogiska och praktiska saker dryftas och beslutas om tillsammans.