Hoppa till innehåll

Sånglek

Varje morgon kl. 9.00 hälsar vi på varandra och säger god morgon genom sångleken. Under ungefär 20 min. gör vi ramsor fingerlekar, sjunger och leker vi med varandra. I sångleken övar och stimulerar vi bl.a. språket, finmotorik, rytm, relationer och självkänsla.

Den årstiden vi befinner oss i är grunden för sångleken där vi väljer sånger och melodier som tilltalar barnen och väcker glädje. Sångstunden byggs upp som en berättelse där passande ramsor och sånger flätas in så allt blir till en levande helhet.