Hoppa till innehåll

Samhällsorienterande ämnen

Här arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat i perioder.

Klass 7-8 har under renässansperioden gjort en tablå över Nattvarden, av Leonardo da Vinci.

I klass 5 kan det vara Mesopotamien, då tittar vi historiskt med koppling till vår tid. Geografiskt tar vi för första gången upp de ekologiska konsekvenser människan handlande får. Samhällsvetenskapligt tittar vi på lagar, styrelseskick och statsbildning. Samtidigt arbetar vi konstnärligt och i matematiken.

Ju högre upp i årskurserna vi kommer desto mer specifikt blir ämnesvalet såsom konsthistoria i årskurs 9. Samhällskunskap som eget ämne på veckoschemat dyker upp i nian eller åttan.

Religionskunskap som eget ämne på veckoschemat gör klasslärare olika, det beror på klassen och läraren hur mycket det behövs och hur väl man får in religionen och värdegrundsdiskussionerna i andra ämnen.

Eftersom klassläraren har sin klass i många ämnen känner hon/han väl till vad som krävs för att uppnå målen i LGR 11 och En Väg till Frihet i de flesta skolämnena. Undervisningen anpassas också tydligt till de individer som finns i klassen.

Undervisning brukar följa ungefär den här ordningen:

Årskurs 1 till 4: Sagor – legender – gamla testamentet – nordisk mytologi

Årskurs 5: Indien – Persien – Mesopotamien – Grekland

Årskurs 6: Historia–Romarriket – Medeltiden; Geografi–Europa.

Årskurs 7: Historia–Renässans–Upplysning; Geografi–Asien och Afrika

Årskurs 8: Historia–Industriella revolutionen; Geografi–Oceanien och Amerika.

Årskurs 9: En genomgång av mänsklighetens historia genom konsthistorien, med fokus på 1900-tal.