Hoppa till innehåll

Bidra till vår gemenskap

Bli medlem idag

Vårt föräldrakooperativ är en gemenskap där ryggraden formas av våra föreningsmedlemmar.

Utan alla dessa arbetsvilliga, lustfyllda, engagerade och uthålliga vårdnadshavare som genom åren bidragit med sin tid, sitt kunnande och sin ork hade inte våra verksamheter funnits till. Vi är alltid i behov av nya krafter och nya medlemmar.

Det är som vårdnadshavare helt frivilligt att bli medlem.

Medlemmar i vår ekonomiska förening är de medarbetare och föräldrar som ansöker om medlemskap hos styrelsen. 

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlemsinsatsen är 250 kr och betalas vid inträdet i föreningen. Den betalas tillbaka då medlemmen begär utträde ur föreningen.

Som medlem i föreningen förbinder du dig att följa föreningens stadgar.

Då elevplatsen upphör, avslutas medlemskapet automatiskt och medlemsinsatsen betalas tillbaka.

Utdrag ur stadgarna:
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas föräldrar vars barn tilldelats plats i föreningens skola eller förskola, antälld medarbetare och andra intressenter som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Då platsen eller anställningen upphör avslutas medlemskapet automatiskt och medlemsinsatsen betalas tillbaka.