Hoppa till innehåll

Föreningsmedlemskap

Vi vill att alla vårdnadshavare ska vara medlemmar i Orust Waldorf! 

Orust Waldorf drivs som ekonomisk förening och utgörs av två föreningar. Den pedagogiska föreningen, Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening, är huvudman för förskola, skola och fritidshem, och fastighetsföreningen ansvarar för verksamheternas lokaler. Att vi har en egen huvudman innebär att många beslut som rör förskola och skola inte beslutas centralt av Orust Kommun utan av huvudmannen. Det är alltså i föreningarna som verksamheterna utformas, med utgångspunkt i waldorfpedagogik samt ekologisk och social hållbarhet.

Som medlem får du inblick i de två föreningarnas arbete, blir inbjuden att delta på årsmöte och föreningarnas andra arrangemang. Du kan också anmäla intresse att själv engagera dig i någon av de två styrelserna. 

Det är som vårdnadshavare helt frivilligt att bli medlem.

Medlemmar i vår ekonomiska förening är de medarbetare och föräldrar som ansöker om medlemskap hos styrelsen. 

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlemsinsatsen är 250 kr och betalas vid inträdet i föreningen. Den betalas tillbaka då medlemmen begär utträde ur föreningen.

Som medlem i föreningen förbinder du dig att följa föreningens stadgar.

Då elevplatsen upphör, avslutas medlemskapet automatiskt och medlemsinsatsen betalas tillbaka.

Utdrag ur stadgarna:
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas föräldrar vars barn tilldelats plats i föreningens skola eller förskola, antälld medarbetare och andra intressenter som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Då platsen eller anställningen upphör avslutas medlemskapet automatiskt och medlemsinsatsen betalas tillbaka.