Hoppa till innehåll

Vår vision är att väcka barnets kärlek till människan och världen

FÖRSKOLAN

Dom sociala, känslomässiga och fysiska grunderna som läggs i tidig barndom påverkar resten av en individs liv. Utifrån naturen, rytmen, berättelsen och leken, utgör varje del av barnets vardag här en förberedelse för den framtida livsresan. Välkommen till Förskolan, som vi gärna kallar Barnträdgården, för åldrarna 1 till 6 år.

Förskoleklassen

Hos oss är barnen kvar i förskolans område till det år de fyller sju. Sista året är förskoleklassen, då barnen är fyllda av förväntan. Förskoleklass samt fritidshem kallar vi gemensamt för Solskolan.

SKOLAN

Förhållandet till läraren, bokläsning, handskrift, konst, dans och presentation utvecklar koncentration, minne och kritisk tänkande. Det är viktigt för våra elevers hälsosamma utveckling. Allt eftersom barnen växer vidgar vi ämnena till vetenskap, historia, och teknik. Välkommen till Orust Waldorfskola, från lågstadie till högstadie.

Är du redo att ansöka om köplats?

Här delar vi 8 anledningar till att ansöka om en plats för ditt barn i en Waldorfpedagogisk verksamhet, och hur du enkelt går tillväga

Vill du jobba hos oss?

Vi är en liten, förtrolig Waldorfpedagogisk förening på Orust, som vägleder hela barnet mot ett liv i frihet och livslångt lärande. Hör av dig till oss, om du vill bidra till det arbetet.

Vår värdegrund

På Orust Waldorfskola skall alla barn och elever känna sig trygga och välkomna.

Välj bild och lär dig mer om Waldorfpedagogiken

Våra barns gemenskap bygger på vårt engagemang

Bli frivillig medlem i Orust Waldorf Pedagogisk förening, och bidra med dina gåvor till att främja andras gåvor