Hoppa till innehåll

Bazar

På Orust Waldorfskola finns en tradition att anordna Julbazar när december nalkas! Ambitionen är att skapa en trevlig dag med fina och spännande inslag av upplevelser (tex sagotunnel/dockteater/ponnyridning/workshop), erbjuda besökarna gott fika och bra mat, samt möjlighet att handla kvalitativt hantverk, mathantverk, julgodis eller second hand-varor. Under bazaren får vi även möjlighet att visa upp vår fina skola och utemiljö i Slussen för utomstående besökare!

Organisation
Bazarens organisation är uppbyggd så att en mindre grupp frivilliga föräldrar (Bazargruppen) i ett första skede på höstterminen planerar och ger förslag på upplägg för Bazardagen. När förslag på aktiviteter för varje klass är framtaget sammankallar bazargruppen till möte med 1-2 representanter från varje klass (exempelvis klassföräldrarna). Klassföräldrarna driver sedan arbetet med klassens aktivitet och bestämmer sig för hur de vill lägga upp den. Förberedelser, planering och till sist genomförande på bazardagen görs av föräldrar och elever i klassen. Varje klass kan utforma sin aktivitet/station på det sätt som fungerar bäst för just deras klass.

Syfte
Bazaren har alltså både pedagogiska och sociala syften då den ger både vuxna och barn i skolans föreningar tillfälle att mötas och samarbeta mot ett gemensamt mål. Bazaren har också ekonomiska syften, då den är ett sätt för klasserna att samla in pengar till sina skolresor. Vinsten som Bazaren ger delas lika på varje elev i skolan och läggs till i varje klasskassa. 10 % av vinsten skänks till välgörenhet (en organisation som skolans elevråd beslutar om). För mer info se: Skolresepolicy för Orust Waldorfskola.*(länk kommer)

Deltagande i klassens bazaraktivitet är frivilligt, men vi hoppas och ber att samtliga föräldrar väljer:
● att bidra till bazarens försäljning genom att tillverka och skänka två st bakverk eller mathantverk/julgodis
● att bidra till klassens och skolans gemenskap genom att delta på det sätt familjen kan.
● att meddela klassförälder om det inte fungerar för familjen att delta i bazaren det här året, ingen förklaring behövs.

Arbetet underlättar när vi
● svarar på mail eller telefonsamtal när klassföräldrar bjuder in till möte eller har frågor om bazaren
● skriver upp oss på det schema klassföräldrar tillhandahåller för aktiviteten på bazardagen.

Hantverksgruppen, julkonsert och andra föräldrainitiativ under bazaren!
Utöver klassernas aktiviteter kan även enskilda föräldrainitiativ finnas med som aktiviteter/inslag på Bazaren. Det finns exempelvis en aktiv hantverksgrupp med ett antal föräldrar som träffas kontinuerligt och tillverkar hantverk som säljs under Bazaren. Tidigare år har enskilda föräldrar anordnat konsert eller teateruppträdanden i samband med Bazaren, i samråd med Bazargruppen.
Kontakta Bazargruppen om du har idéer eller förslag på bazar@orustwaldorfskola.se

Vi ser fram emot fortsatt engagemang! Välkomna att delta!

/Bazargruppen