Hoppa till innehåll

/

Naturorienterade ämnen

I waldorfpedagogiken byggs nyfikenhet och förståelse för No-ämnena upp på ett naturligt och ämnesintegrerat sätt. Praktiska, konstnärliga och framför allt upplevelsebaserade moment vävs in i periodundervisningen, samt i övriga ämnen. Nyfikenhet och mod att prova själv, fråga och undersöka, är centralt. Allt eftersom åren går återkopplas till tidigare undervisning, och då med fler och fler begrepp och mer och mer teoretiska termer.

I klass 1 målar barnen i vått- i vått-teknik hur solen lyser på fröet, så att det gror och växer till en grön planta.

Under Bondens år i klass 3 upplevs och pratas mer om vad växter behöver för att leva och växa.

I klass 5 ger botanikundervisningen ett tillfälle att beskriva fotosyntesen med vetenskapligt språk, och i de högre klasserna skrivs slutligen de kemiska formlerna ut och förklaras.

När det är dags för perioderna i akustik och optik i klass 6, har eleverna blivit mogna att på ett djupare och mer abstrakt sätt än tidigare resonera kring fenomen och laborationsresultat. Fortfarande kommer lusten och det praktiska undersökandet i första hand, men direkt efter en undersökning följer analysen, gemensamt i klassen.

Under ledning av läraren får eleverna förklara vad de sett. Nu grundläggs mycket av det metodiska och vetenskapliga tillvägagångssätt som förfinas allt mer under senare skolår. Barnen är sedan gammalt vana att undra och undersöka, samt vid att redovisa sina resultat på tydliga och vackra sätt. Nu får de lära sig att formulera och testa hypoteser, samt att identifiera såväl säkerhetsrisker som felkällor.

NO-undervisning bjuder på något som kan passa alla. Det ges utrymme att vara filosofisk och förundras, att få reda på mycket fakta och resonera kring samband och förhållanden, att arbeta praktiskt och testa, samt att väva in och använda sig av sina matematikkunskaper. Hela arbetet genomsyras av konstnärlighet och skönhet, samt av tillfällen att samarbeta med sina klasskamrater.

De yngre barnen befinner sig konstant i samklang med naturen och undersökandet. Som tonåringar får de möjlighet att lära känna sin egen hemvana värld, men nu med ett mer avancerat och abstrakt tankeverktyg.

Undervisningen strävar efter att förmedla till barnen insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang. Detta sker bäst när lektionerna utformas av elever och lärare tillsammans, med mycket muntlig och framför allt mycket praktisk undervisning.