Hoppa till innehåll

Dagsrytm

I vår barnträdgård har vi en tydlig rytm både i dagen, veckan och året. Det gör att barnen känner igen sig och blir trygga.

Dagen växlar mellan kortare mer koncentrerade aktiviteter som sånglek, sagostund och måltider (vi kallar detta ”inandning”) och längre fria aktiviteter där det finns utrymme för t.ex. frilek (detta kallar vi för ”utandning”).

Den vuxne befinner sig dock alltid i olika slags arbete och projekt där barnen alltid kan vara delaktiga i denna ”utandning”. De friare aktiviteterna kan vara bakning, växtfärgning, kojbygge, sådd etc.