Hoppa till innehåll

Den fria Leken

I den fria leken övar barnet motorik, utvecklar språket, lär sig samspela och kommunicera med andra, de bearbetar upplevelser och övar kreativitet och fantasi. I dagens stillasittande samhälle är inte minst det grovmotoriska övandet oerhört viktigt för senare förmåga till inlärning.

Hos oss i barnträdgården ingår den fria leken, både ute och inne, i dagsrytmen. Med fri lek menar vi lek som barnen fantiserar fram själva med sin inre drivkraft. Vi vuxna kan fungera som inspirationskällor genom det arbete vi utför (t.ex. olika hantverk och handarbeten, reparera leksaker, trädgårdsarbete och andra hushållssysslor), via sagostunden eller årstidsbundna aktiviteter.

Vi hjälper naturligtvis barnen att komma tillrätta i leken, bygga kojor, hitta rekvisita och att alla ska känna sig välkomna i en lekgrupp. Ibland behöver vi vara ett aktivt stöd i de sociala samspelet mellan barnen och ibland hjälpa dem att föra leken framåt till nya perspektiv, men i övrigt förhåller vi oss ganska passiva till barnens lek. Den vuxne försöker i stället vara en trygg punkt dit barnen vänder sig för stöd och hjälp när det behöver.

Utomhus är lekarna ofta mer rörliga. Trädgården är stor och inbjuder till motorisk aktivitet. Med tillgång till sand och vatten, klätterträd och kojor, cyklar och skrindor mm. frodas möjligheterna för en blomstrande lek. Att ta hand om hönor, får och kaniner är också en populär utomhusaktivitet. Lycka är att hitta ett varmt ägg i hönshuset!