Hoppa till innehåll

Periodundervisning

Precis som året har en rytm att följa har också dagen det. I waldorfpedagogiken strävar vi efter att i dagens upplägg följa barnens rytm, så att de får bästa möjliga förutsättningar att lära sig.

När dagen börjar och eleverna är som vaknast i tanken arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat i perioder om två till fyra veckor. Huvudsakligen består perioderna av samhälls- och naturvetenskapliga ämnen. Det kan t ex vara sagor i klass 1, Botanik i klass 5 eller Industriella revolutionen i klass 8.

Vi utgår från lärarens berättande och bearbetar det vi lärt oss konstnärligt. Det kan t ex vara genom att skriva egna texter, måla bilder, recitera dikter eller sjunga sånger som anknyter till den tid eller plats undervisningen handlar om. Ofta gör eleverna ett eget periodhäfte där de redovisar den kunskap de fått och de upplevelser de haft i text och bild.

Periodens tema finns också med oss i övriga dagens teoretiska och praktiska ämnen. Under perioden om Industriella revolutionen kan vi  t ex läsa texter som gruvarbetarens liv på engelskan, måla med kol på bilden eller läsa om ekonomi och handel på samhällskunskapen.

Mitt på dagen ligger övningsämnen, så som matematik och språk, och konstnärliga ämnen som bild och eurytmi. I slutet av dagen kommer praktiska ämnen, så som hantverk och gymnastik.

Denna rytm blir ett stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet. Den rytmiska växlingen mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elev- och läraraktivitet, går igen i gestaltandet av lektion, dag, vecka och årslopp.

Genom skolans alla år tillämpar vi periodundervisning och eleverna redovisar ofta sina kunskaper i ett periodhäfte. Arbetssättet blir välbekant liksom den gemensamma rasten mellan 9.40 -10.00 då alla skolans elever är ute samtidigt. Vi anser att dessa rutiner är gynnande för elevernas trygghet och kunskapsinhämtande.