Hoppa till innehåll

8 snabba anledningar

Att ställa ditt barn på kö till vår Waldorfpedagogiska verksamheter på Orust

  1. Skolans mål är att skapa livslång lust att lära sig.
  2. I waldorfskolan möter eleverna fördjupning som arbetsform.
  3. Fortlöpande återkoppling och dialog skapar grunden för goda utvecklingsprocesser
  4. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst.
  5. Konst är inte primärt ett ämne, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen.
  6. Också läraren måste vara stadd i kontinuerlig utveckling, både teoretiskt och konstnärligt.
  7. Waldorfskolan betonar jämlikhet och ömsesidig respekt mellan lärare och elever.
  8. En waldorfskola är mer än en undervisningsinstitution. Den är också ett kulturcentrum.

Vill du ha fler anledningar? Då kan du här ladda ner en mer utförlig beskrivning av goda skäl att välja Waldorf för ditt barn.