Hoppa till innehåll

förälderns ansvar

Som förälder inom Orust Waldorf förväntas du ta ansvar, bidra aktivt och vara delaktig i barnens vardag. Mycket av verksamheterna bärs gemensamt av vårdnadshavarna, medan lärarna har det pedagogiska ansvaret och driver skolverksamheten.

Vår gemenskap, och barnens välmående, vilar till stor del på relationerna mellan föräldrarna. Därför är det viktigt att vi lär känna varandra i olika sammanhang.

Här kan du läsa mer om vilka ömsesidiga förväntningar vi har på varandra inom Orust Waldorfskola

Du engagerar dig i arbetsgrupper, som trädgårdsgruppen som förskönar elevernas utemiljö. Du tar initiativ till något helt nytt, som seglarskola eller sommarcafé. På friluftsdagar och klassresor behövs det alltid ett par extra händer.

Dialogen mellan hem och skola hålls levande på föräldramöten och i samtal med klassläraren. Den som vill kan vara med en dag i sitt barns klass. Frågor som rör alla tas upp på stormöten. För att få bättre inblick i pedagogiken anordnas studiekvällar med särskilda teman.

Alla föräldrar kan vara medlemmar i Orust Waldorf Pedagogiska Förening. Som medlem är du med och väljer den pedagogiska styrelsen. Den består av föräldrar och medarbetare. Styrelsen ansvarar juridiskt och ekonomiskt för verksamheternas drift.