Hoppa till innehåll

Som förälder inom Orust Waldorf förväntas du ta ansvar, bidra aktivt och vara delaktig i barnens vardag. Mycket av verksamheterna bärs gemensamt av vårdnadshavarna, medan lärarna har det pedagogiska ansvaret och driver skolverksamheten.

Vår gemenskap, och barnens välmående, vilar till stor del på relationerna mellan föräldrarna. Därför är det viktigt att vi lär känna varandra i olika sammanhang.

Du kan engagerar dig i arbetsgrupper, som trädgårdsgruppen som förskönar elevernas utemiljö. Du tar initiativ till något helt nytt, som seglarskola eller sommarcafé. På friluftsdagar och klassresor behövs det alltid ett par extra händer.

Dialogen mellan hem och skola hålls levande på föräldramöten och i samtal med klassläraren.

För att få bättre inblick i pedagogiken anordnas ibland studiekvällar med särskilda teman.

Alla föräldrar kan vara medlemmar i Orust Waldorf Pedagogiska Förening. Som medlem är du med och väljer den pedagogiska styrelsen. Den består av föräldrar och medarbetare. Styrelsen ansvarar juridiskt och ekonomiskt för verksamheternas drift.